J.J. Zmaj – R. Radivojević – A. Ilić Pleskonjić

KOZODER U AKCIJI

space opera
pred-kozoder-gore
adaptacija i režija:
Ratko Radivojević
Aleksandra Ilić Pleskonjić
kompozitori i aranžeri:
Aleksandar Šumar
Danijel Stari
Zoran Lekić
kostim i maska
Jasna Petrović Badnjarević
scenograf
Boris Maksimović
korepetitor
Ivica Čukljaš
savetnik za pokret
Nada Kokotović
scenske borbe
Robert Kolar
ozvucenje predstave
Sreten Kovacević
igraju:
LILIPUTI:
Gordana ĐURĐEVIĆ (Kafina)
Nenad VUJANOVIĆ (Lilitšelje)
Novak BILBIJA (Kralj)
Danica KUCULOVIĆ (Kraljica)
Valja VEJIN
Jelena ANTONIJEVIĆ
Tijana MAKSIMOVIĆ
Draginja VOGANJAC
Gordana KOJADINOVIĆ
Miroslav FABRI
Aleksandra ILIĆ PLESKONJIĆ
HORDA:
Robert KOLAR (Kozoder)
Zoran BOGDANOV
Sonja STIPIĆ
Gordana JOŠIĆ
Lidija STEVANOVIĆ
Aleksandar GAJIN
Aleksandra CARIĆ
Predrag MOMCILOVIĆ
Milena BULATOVIĆ
Jasna ĐURIČIĆ
Dragomir PEŠIĆ
Miodrag PETRONJE
Ratko RADIVOJEVIC
DVA ČUDNA STVORA:
Aleksandra ILIĆ PLESKONJIĆ
Ratko RADIVOJEVIĆ
muzičari:
Aleksandar Šumar
Zoran Lekić
Vladimir Sekulić
Zoran Petrović
Predrag Pribić
Premijera: 13.01.1990. godine.
Produkcija: Dramski centar Srpskog narodnog
Pozorišta – Novi Sad
umetnička direkcija Ljubiša Ristić
Space operu karakterišu određene konvencionalnosti koje se ne mogu menjati. Zemlja mora biti ugrožena, mora postojati čovek koji će se sukobiti s egzotičnim bićima, svemir mora teći kao vino iz vrča, a svemirski brodovi juriti u crnu tamu, mora postojati žena koja je lepša od neba i zlikovac crnji od crne rupe. I na kraju sve mora završiti sretno.
Brian Aldiss