Odan kreativnom i slobodnom pristupu pozorišnoj misli Ratko Radivojević je od sebe izgradio neumornog istraživača za novim izrazom na scensko-pozorišnom polju što je, možda, i najtačnija odlika njegovog umetničkog portreta. Tako njegov rad pokazuje kontinuitet radoznalih pokušaja da uvek sa druge strane prekorači žanrovska i druga formalna ograničenja. I najvredniji rezultat njegovog rada pokazaće se upravo u ispitivanju pozorišnih izražajnih mogućnosti. Probijajući granice među raznim scensko-pozorišnim oblicima, smelo objedinjujući muziku, scenski pokret i vizuelni lik predstave, dobija potpuno neočekivane pozorišne predstave, koje se teško mogu svrstati u postojeće leksikonske odrednice. Prevazilazeći ograničenja govornog teatra, obraća se mladima na nekonvencionalan način, modernim jezikom za koji oni nepogrešivo pronalaze ključ.
Svaki njegov novi napor predstavlja iskreno i potpuno predavanje ideji da je pozorište uvek mlado i da u pozorištu ne postoji kriza.
Vladimir Kopicl
Pozorišne režije:
Kozoder u akciji spejs opera po motivima J.J. Zmaja
Braća blizanci komedija T. M. Plauta
More, more… lutkarski san
Romeo i Julija – laku noć kabare
Kraj 20. veka muzičko-scenske atrakcije
Krevet muzičko-scenske asocijacije
Kad bogalji marširaju koreodrama
Ljubavno pismo komedija K. Trifkovića
Izbiračica komedija K. Trifkovića
Pošto-poto poslanik K. Trifkovića u adaptaciji Đ. Pisareva
Naš život malen uokviren snom Đ. Pisareva
Terra mater lingua (koprodukcija Pozorišta mladih i Teatro del Baglio, Italija)
Šta sve možeš u Njujorku kad si mrtav oduvek Đ. Pisareva
Pokondireni tikvan
Vita nova
Monodrame za decu:
Legenda o knedlama R. Radivojevića
Umetnička žica R. Radivojevića
Novogodišnje predstave:
Đindili bunđ V. Ždrnje i R. Radivojevića
Deda Mrazova pakuljica R. Radivojevića
Začarani Deda Mraz R. Radivojevića
Zadesečeno – zatresečeno R. Radivojevića
Šta jede Deda Mraz R. Radivojevića