Pokrovitelji
Sekretarijat za obrazovanje i kulturu grada Novog Sada
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu
Medijski pokrovitelji:
Realizaciju projekta pomogli:

Hvala Milanu Vrsajkovu Mačku na pomoći u realizaciji naše ideje.
Zahvalnost dugujemo i gospodinu Laslu Kovaču Kučeri.