VITA NOVA
premijera
12. februar 2011.
repriza
18. februar 2011.

Pročitajte više o predstavi

Vita nova
Silvia Križan, Aleksandra I. Pleskonjić, Lidija Stevanović i Zoltan Molnar