Pokrovitelji:

plovnim06pokrovitelji

Sponzori:

plovnim06sponzori

Oficijelna marketinška agencija:

plovnim06oficijelnamarketinskaagencjia

Medijski sponzori:

plovnim06medijskisponzori